Fönsterblogg.se hamburgershape

Utåtgående superfönster 2+1+1 – Förslag

RM´s superenergifönster är nyutvecklat för att klara de framtida höga kraven på energibesparing vid nybyggnad av bostadshus på svenska marknaden. Superfönstret som har lägsta energivärdet i Sverige är ett 4-glasfönster som har en extra glasad båge invändigt utrustad med ett energiglas förutom de 3 glasen med argongas i den utåtgående bågen. Det är inte bara energivärdet och ljudvärdet som är bra utan vi har även behållit den klassiska stilen med kittad spröjs och tunna, smäckra profiler. Ljuset kommer in på ett helt annat sätt med gamla profiler. Tillverkas endast till objektsmarknaden, fönstret är ett äkta träfönster. Länk till priser finns i menyn nedan.

-Även energieffektiva fönster kan vara vackra.

Förslag 1

Förslag 2

Förslag 3

Förslag 4

Förslag 5

Förslag 6

Förslag 7

Förslag 8

Förslag 9

Förslag 10

Förslag 11

Förslag 12

Förslag 13

Förslag 14

Förslag 15

Förslag 16

Förslag 17

Förslag 18

Förslag 19

Förslag 20

Förslag 21

Förslag 22

Förslag 23

Förslag 24

Förslag 25

Förslag 26

Förslag 27

Förslag 28

Förslag 29

Förslag 30

Förslag 31

Förslag 32

Förslag 33

Förslag 34

Förslag 35

Förslag 36