Fönsterblogg.se hamburgershape

Utåtgående superfönster 2+1+1 – Spröjsalternativ

RM´s superenergifönster är nyutvecklat för att klara de framtida höga kraven på energibesparing vid nybyggnad av bostadshus på svenska marknaden. Superfönstret som har lägsta energivärdet i Sverige är ett 4-glasfönster som har en extra glasad båge invändigt utrustad med ett energiglas förutom de 3 glasen med argongas i den utåtgående bågen. Det är inte bara energivärdet och ljudvärdet som är bra utan vi har även behållit den klassiska stilen med kittad spröjs och tunna, smäckra profiler. Ljuset kommer in på ett helt annat sätt med gamla profiler. Tillverkas endast till objektsmarknaden, fönstret är ett äkta träfönster. Länk till priser finns i menyn nedan.

-Även energieffektiva fönster kan vara vackra.

Spröjsförslag 1

Spröjsförslag 2

Spröjsförslag 3

Spröjsförslag 4

Spröjsförslag 6

Spröjsförslag 7, veranda