Fönsterblogg.se hamburgershape

Utåtgående superdörr 2+1+1 – Detaljbilder

RM´s superenergidörr är nyutvecklat för att klara de framtida höga kraven på energibesparing vid nybyggnad av bostadshus på svenska marknaden. Superenergidörren som har lägsta energivärdet i Sverige är en 4-glasdörr som har en extra glasad båge invändigt utrustad med ett energiglas förutom de 3 glasen med argongas i den utåtgående bågen. Det är inte bara energivärdet och ljudvärdet som är bra utan vi har även behållit den klassiska stilen med kittad spröjs och tunna, smäckra profiler. Ljuset kommer in på ett helt annat sätt med gamla profiler. Tillverkas endast till objektsmarknaden.

-Även energieffektiva dörrar kan vara vackra.

Innanbågen på superenergidörren

Bild från insidan på superenergifönsterdörren som här är fullglasad.

Spegelfyllning på insidan!

Vi levererar som standard alla våra fönsterdörrar med spegelfräst fyllning på insidan. Höjden på fyllningen bestämmer du själv, linjering med övriga fönster eller mer glas i dörren. Skivan till spegeln tillverkas i Tricoya som har en unik livslängd.

Spårad fyllning på utsidan

Utvändigt på våra fönsterdörrar har vi en spårad 6mm tricoyaskiva som efterliknar den gamla stående panelen. Som tillval går det även att beställa spegelfräst fyllning samma som är standard på insidan.

Helglasad dörr med bredare bottenstycke i massivträ

Bredbotten längst ner på fullglasade dörrar är ett tillval om man inte vill ha en fyllning men ändå inte glas ända ner (fullglas). Bottenstycket är i massivträ och blir då totalt 165mm upp till glaset.