Fönsterblogg.se hamburgershape

Utåtgående superdörr 2+1+1 – Produktfakta

RM´s superenergidörr är nyutvecklat för att klara de framtida höga kraven på energibesparing vid nybyggnad av bostadshus på svenska marknaden. Superenergidörren som har lägsta energivärdet i Sverige är en 4-glasdörr som har en extra glasad båge invändigt utrustad med ett energiglas förutom de 3 glasen med argongas i den utåtgående bågen. Det är inte bara energivärdet och ljudvärdet som är bra utan vi har även behållit den klassiska stilen med kittad spröjs och tunna, smäckra profiler. Ljuset kommer in på ett helt annat sätt med gamla profiler. Tillverkas endast till objektsmarknaden.

-Även energieffektiva dörrar kan vara vackra.

Virke Furu SS 818104
Bärgångjärn 3220-100-Z
Spanjolett Fix 3151/3451
Handtag Fix 42 förnicklat
Rötskydd Kinesisk träolja
Glas ytterbåge 4mm float
Glas innandörr 4mm energi
Glas innerbåge D4-9, isolerglas energi+argongas
Fyllning ytterbåge 6mm Tricoyaskiva, spårad
Fyllning innerbåge 16mm MDF spegelfräst
Kitt LAseal
Karmdjup 185 mm
Bärgångjärn innandörr 1228-85-Z
Broms Fix 160
Kantregel Roca 1215
   
Glasning ytterbåge Kitt
Glasning innandörr Kitt
Glasning innerbåge Glaslist, MTK metod 3
Fyllning innandörr 16mm MDF dubbel spegelfräst
Isolering 20mm, Thermisol 135
Tröskel EK Massiv