Fönsterblogg.se hamburgershape

Utåtgående superdörr 2+1+1 – Profilsnitt

RM´s superenergidörr är nyutvecklat för att klara de framtida höga kraven på energibesparing vid nybyggnad av bostadshus på svenska marknaden. Superenergidörren som har lägsta energivärdet i Sverige är en 4-glasdörr som har en extra glasad båge invändigt utrustad med ett energiglas förutom de 3 glasen med argongas i den utåtgående bågen. Det är inte bara energivärdet och ljudvärdet som är bra utan vi har även behållit den klassiska stilen med kittad spröjs och tunna, smäckra profiler. Ljuset kommer in på ett helt annat sätt med gamla profiler. Tillverkas endast till objektsmarknaden.

-Även energieffektiva dörrar kan vara vackra.

Snitt från sidan

Snitt från sidan

Snitt ovanifrån

Snitt ovanifrån

Snitt spröjs ( yttre / innanbåge)

Snitt spröjs ( yttre / innanbåge)