Fönsterblogg.se hamburgershape

Utåtgående superdörr 2+1+1 – Energi & Ljudvärden

RM´s superenergidörr är nyutvecklat för att klara de framtida höga kraven på energibesparing vid nybyggnad av bostadshus på svenska marknaden. Superenergidörren som har lägsta energivärdet i Sverige är en 4-glasdörr som har en extra glasad båge invändigt utrustad med ett energiglas förutom de 3 glasen med argongas i den utåtgående bågen. Det är inte bara energivärdet och ljudvärdet som är bra utan vi har även behållit den klassiska stilen med kittad spröjs och tunna, smäckra profiler. Ljuset kommer in på ett helt annat sätt med gamla profiler. Tillverkas endast till objektsmarknaden.

-Även energieffektiva dörrar kan vara vackra.

Floatglas -
Energiglas -
Energiglas Argongas 0,74 W/(m² °C), 2 energiglas inkl. argongas, standard
Energiglas x2 Argongas 0,64 W/(m² °C), 3 energiglas, argongas
Energiglas x2 Kryptongas 0,62 W/(m² °C), 3 energiglas, kryptongas
Ljudvärde Rw dB 39 Rw dB, Standard
Ljudvärde RM Ljudruta Rw dB 49 Rw dB