Fönsterblogg.se hamburgershape

Energiberäkning vid byte till nya fönster

Energiberäkning vid byte till nya  fönster

Beräkning energibesparing vid byte av fönster

Nu kan vi erbjuda våra kunder en energiberäkning gällande besparing vid byte till nya fönster med bättre värmevärde.

I vårat beräkningsprogram Energiberäkning får du enkelt fram både energibesparingen/år samt vad du totalt totalt sparar i svenska kronor/år.  Du fyller enkelt i några av dina gällande parametrar så räknas ditt resultat fram, du kan sedan ladda hem resultatet som en PDF fil.  

» Tillbaka till nyhetslistan

Publicerad: den 24 april 2018