Fönsterblogg.se hamburgershape

Modell "classic" ytterdörr – Energi & Ljudvärden

Modell "classic" är en spegeldörr där allmogeprofilen är fräst i ramträet på gammalt vis kallas "halvfransk". Dörrbladet har två stycken inlimmade aluminiumplåtar, dessa sitter på båda sidor om ramträet. Plåtarna fungerar som fuktspärr och gör dörrbladet mycket formstabilt. Dörren har ”äkta” spegelfyllningar från både insidan och utsidan. Speglarna tillverkas för täckmålning i Tricoya-board och vid ej täckande behandling i furu. Färgkulör är i grundutförande standard vit S-0502-Y, kan mot tillägg målas efter någon av NCS skalans 1000-tals färgkoder. Tillverkas även som inåtgående vid önskemål.
Dörren tillverkas även som invändiga tamburdörr/lägenhetsdörr med de ljud & brandkrav som önskas. Alla våra ytterdörrar kan beställas med intergrerat överljus, som standard fast 3-glas och som tillval med kittade kopplade bågar. 

Floatglas 1,1 W/(m²·C), Standard med glas beroende på modell
Energiglas -
Energiglas Argongas -
Energiglas x2 Argongas -
Energiglas x2 Kryptongas -
Ljudvärde Rw dB 32 Rw dB
Ljudvärde RM Ljudruta Rw dB 43 Rw dB, dubbeltätning