Fönsterblogg.se hamburgershape

Energiberäkning

  • Zonindelning

  • Kvadratmeter

    Summan av kvadratmeterytan på alla fönster i huset.
  • UP-värde

    Tabellen innehåller förslag på UP-värden utifrån våra egna modeller.

    Std. E-glas E-glas + argongas E-glas x2 + argongas E-glas x2 + kryptongas
    Enkelglas 5,00 - - - -
    Kopplat 1+1 2,60 1,90 - - -
    Kopplat 2+1 1,70 1,45 1,20 1,00 0,90
    2-glas isolerglas 2,70 1,80 1,60 1,00 -
    3-glas isolerglas 1,70 1,45 1,20 1,00 0,90
  • Temperatur

    Ange den temperatur ni föredrar att hålla inomhus.
  • Pris

    Ditt elpris.
Ert hus

UP-värde

Önskad innetemperatur

Elpris

Resultat
Energibesparing per år:  ...
Hämta som pdf