Fönsterblogg.se hamburgershape

Energiberäkning

Här kan du beräkna hur mycket du sparar i uppvärmningskostnad  mellan befintliga gamla fönster i dag och efter du bytt till nya fönster. Mallen beräknar vad du sparar/år efter beräknad skillnad av  åtgång av kWh.

 • Zonindelning

 • Kvadratmeter

  Summan av kvadratmeterytan på alla fönster i huset.
 • UP-värde

  Tabellen innehåller förslag på UP-värden utifrån våra egna modeller.

  Std. E-glas E-glas + argongas E-glas x2 + argongas E-glas x2 + kryptongas
  Enkelglas 5,00 - - - -
  Kopplat 1+1 2,60 1,90 - - -
  Kopplat 2+1 1,70 1,45 1,20 1,00 0,90
  2-glas isolerglas 2,70 1,80 1,60 1,00 -
  3-glas isolerglas 1,70 1,45 1,20 1,00 0,90
 • Temperatur

  Ange den temperatur ni föredrar att hålla inomhus.
 • Pris

  Ditt elpris.
Ert hus

UP-värde

Önskad innetemperatur

Elpris

Resultat
Energibesparing per år:  ...
Hämta som pdf