Fönsterblogg.se hamburgershape

Utåtgående fönster 1+1 – Energi & Ljudvärden

RM´s Allmogefönster är ett träfönster i kopplat 1+1 (2-glas) efter gammal profilstandard med tunn kittad spröjs och profiler, detta medför maximalt ljusinsläpp.Allmogefönstret har en fin allmogeprofil på insidan på båge karm och spröjs.
Spröjsen som sitter i ytterbåge är fast kittad enligt gammal teknik.
Fönstret har som standard de gamla traditionella fönsterhakarna, kan beställas med spanjolett inkl. handtag men då blir profilerna lite tjockare.
Energiglas kan som tillval beställas för att få ett bättre värmevärde, se värmevärdestabell.

Floatglas 2,6 W/(m²·C), Standard
Energiglas 1,9 W/(m²·C)
Energiglas Argongas -
Energiglas x2 Argongas -
Energiglas x2 Kryptongas -
Ljudvärde Rw dB 30 Rw dB, Standard
Ljudvärde RM Ljudruta Rw dB 35 Rw dB