Fönsterblogg.se hamburgershape

Specialfönster

Ett inåtgående kopplat 2+1 fönster i utförande med kittad spröjs i samma vinkel som taket.

Ett runt fönster med sjösten invändigt i nischen och på väggen.  

Runt fast fönster med invändig dekoration med slät sjösten. Glaset är ett specialtillverkat blyglas där kunden själv ritat "Spåröbåk" som är Västerviks sjömärke.

Invändig krysspröjs med färgade glas efter kundens val.

Specialtillverkat inåtgående 6-luftfönster med äkta kittad spröjs monterat i vacker äldre tegelbyggnad.

Ovalt fast kopplat 2+1 fönster Här har vi tillverkat ett fast fönster med fast innerbåge och skruvad ytterbåge, vi kan då erbjuda kittad spröjs.

Överkantshängt kopplat 2+1 fönster med 3 krysspröjs.

Specialtillverkat bågformat fönster med exakt passning efter det gamla murade teglet. Vi ritar upp fönstret med radien i Autocad för att sedan tillverka med perfekt passform. Fönstret är öppningbart med äkta kittad spröjs.

Fast runt fönster i träfasad, krysspröjsat (SP1:1). Överbleck och underbleck för rätt vattenavrinning.

Halvrunt inåtgående fönster med kittad specialspröjs efter kundens önskemål.

Ett nytillverkat 6-luftsfönster tillverkat efter mall för att passa exakt efter den gamla murningen i fasaden. Spröjsat med kittad spröjs i gammal stil.

Inåtgående 3-luftfönster med halvrunt överljus i kopplat utförande med kittade bågar. Tillverkat exakt efter den gamla tegel murade fasaden.

Halvrunda inåtgående fönster i serie, kittad spröjs som linjerar mellan dom vackra fönstren.

Bågformat fönster med kittad spörjs efter gamla förlagor

Spröjsat 4-luftsfönster med 2st halvrunda öppningsbara fönster hängda i mittposten i överdelen. Kopplat fönster med kittad spörjs.

Här har vi tillverkat specialfönster som vi mallat av på plats för exakt passning i husfasaden. Övre fönstret är fast 2-luft med post och det nedre ett 6-luftsfönster som har alla bågar öppningsbara. Målat med specialkulör utvändigt.

Ett fyrkantigt fönster med svängda bågar och svängd liggande losholtz, mycket speciellt fönster att tillverka. Blir estetiskt lika vackert som innan bytet då vi har exakt lika profiler som orginalet.

Vackert torn med specialfönster som följer takets vinkel, krysspröjs i trä/aluminiumutförande i överdelen. Öppningsbara utåtgående, extra tillval med målade allmogegångjärn.

Bilden visar ett vitmålat fast ovalt fönster , ses inifrån med ett allmogefoder. Med en djup nisch blir det ett smycke i köket och härligt när man tittar ut.