Fönsterblogg.se hamburgershape

Kvalitetspolicy

  • Att tillverka fönster och fönsterdörrar för byggnadsindustrin med rätt kvalité utifrån kundernas krav och erkänd standard och norm.
  • RM-Snickerier AB skall genom leverans i rätt tid, rätt volym skapa sig en position som leverantör till utvalda kunder.
  • Att våra kunder skall uppfatta vår servicegrad som en tillgång.
  • Att samtliga medarbetare i RM-Snickerier AB inser vikten av kvalité och att de alltid "gör rätt från början".
  • Att följa RM-2000 kvalitetsystem och hålla detta uppdaterat.
  • Allt arbete inom RM-snickerier skall kunden stå i centrum.
  • Vid val av metod och teknik liksom av utsläpp till luft och vatten skall hänsyn tas till miljöaspekter.