Fönsterblogg.se hamburgershape

NCS koder för alla kittkulörer

NCS-S-0502-Y - Vit  (RAL 9010)

Vid vitmålade/grundmålade fönster gäller som standard våran vita kittkulör

NCS-S-2010-Y20R - Beige (RAL 1001)

Vid obehandlade fönster gäller våran beige som standard

NCS-S-4000-N - Grå  (RAL 7040)

 

NCS-S-6020-G10Y - Grön  (RAL 6002)

 

NCS-S-6030-Y80R - Röd  (RAL 3005)

 

NCS-S-8010-Y10R - Brun  (RAL 8028)

 

NCS-S 9000-N - svart (RAL 9005)

 

Obs!  Viss avikelse mellan foto och kitt kan förekomma, uppgivna NCS/ RAL kulörer är dom som är närmast kittkulören.
Välj kulör vilken som passar bäst till din valda färgkulör till fönstren, vi skickar gärna kitt prov till kunden vid val av kittkulör.