Fönsterblogg.se hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2022-09-27 10:27

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0358
Kopplade 1+1 & 2+1
03 03 04 2022-11-14
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0358
3-glas isolerglas
04 05 05 2022-11-09
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0222
Kopplade 1+1 & 2+1
03 03 04 2022-11-09
Special fönster
Fabriksorder 2372
Bågformade, rundade, specialspröjs
03 03 03 2022-10-10
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0359 (nästkommande körning)
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
07 07 08 2022-12-14
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D1105
Ytterdörrar
51 51 51 2022-11-14

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.