hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2018-12-11 12:00

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0316
Kopplade 1+1 & 2+1
17 17 18 2019-02-27
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0315
3-glas isolerglas
17 17 18 2019-02-27
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0184
Kopplade 1+1 & 2+1
17 17 18 2019-02-27
Special fönster
Fabriksorder 2312
Bågformade, rundade, m.m
11 11 12 2019-01-12
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0317
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
20 20 21 2019-03-26
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D1061
Ytterdörr
08 06 07 2019-01-14

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.