Fönsterblogg.se hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2021-04-19 07:47

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0343
Kopplade 1+1 & 2+1
40 40 40 2021-08-09
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0343
3-glas isolerglas
40 40 40 2021-08-09
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0210
Kopplade 1+1 & 2+1
40 40 40 2021-08-09
Special fönster
Fabriksorder 2350
Bågformade, rundade, m.m
33 34 34 2021-06-24
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0344
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
42 42 42 2021-09-05
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D1087
Ytterdörr
25 23 24 2021-05-10

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.