Fönsterblogg.se hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2019-04-15 16:15

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0319
Kopplade 1+1 & 2+1
33 33 34 2019-05-27
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0319
3-glas isolerglas
34 34 35 2019-05-20
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0187
Kopplade 1+1 & 2+1
34 34 34 2019-05-30
Special fönster
Fabriksorder 2319
Bågformade, rundade, m.m
35 36 36 2019-05-30
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0320
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
37 37 38 2019-06-25
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D1065
Ytterdörr
32 32 33 2019-05-15

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.