hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2018-08-13 07:26

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0310
Kopplade 1+1 & 2+1
44 44 44 2018-08-30
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0310
3-glas isolerglas
44 44 44 2018-08-30
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0179
Kopplade 1+1 & 2+1
44 44 45 2018-09-03
Special fönster
Fabriksorder 2308
Bågformade, rundade, m.m
47 47 48 2018-09-12
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0311
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
46 46 47 2018-09-27
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D1057
Ytterdörr
43 42 43 2018-09-17

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.