hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2018-05-23 10:11

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0309
Kopplade 1+1 & 2+1
41 41 41 2018-08-06
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0309
3-glas isolerglas
41 41 41 2018-08-06
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0178
Kopplade 1+1 & 2+1
41 41 41 2018-08-08
Special fönster
Fabriksorder 2305
Bågformade, rundade, m.m
41 41 41 2018-06-08
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0310
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
42 42 42 2018-08-29
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D1057
Ytterdörr
40 38 40 2018-08-20

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.