hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2018-02-28 15:19

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0306
Kopplade 1+1 & 2+1
24 24 24 2018-04-02
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0306
3-glas isolerglas
24 24 24 2018-04-02
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0175
Kopplade 1+1 & 2+1
24 24 24 2018-04-02
Special fönster
Fabriksorder 2301
Bågformade, rundade, m.m
24 24 24 2018-02-28
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0307
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
25 25 26 2018-05-02
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D1052
Ytterdörr
21 20 20 2018-03-06

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.