Fönsterblogg.se hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2020-07-03 14:22

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0333
Kopplade 1+1 & 2+1
47 47 47 2020-09-14
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0333
3-glas isolerglas
47 47 47 2020-09-14
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0201
Kopplade 1+1 & 2+1
47 47 47 2020-09-14
Special fönster
Fabriksorder 2338
Bågformade, rundade, m.m
46 47 47 2020-08-22
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0334
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
48 48 49 2020-10-13
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D10880
Ytterdörr
46 45 46 2020-09-13

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.