Fönsterblogg.se hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2019-12-05 10:36

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0325
Kopplade 1+1 & 2+1
07 07 08 2019-12-15
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0325
3-glas isolerglas
08 08 09 2019-12-15
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0194
Kopplade 1+1 & 2+1
08 08 09 2019-12-15
Special fönster
Fabriksorder 2327
Bågformade, rundade, m.m
08 08 09 2019-12-15
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0326
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
11 11 12 2020-01-20
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D1073
Ytterdörr
11 10 11 2020-02-03

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.