Fönsterblogg.se hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2021-01-20 09:00

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0338
Kopplade 1+1 & 2+1
14 14 15 2021-02-14
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0338
3-glas isolerglas
15 15 16 2021-02-13
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0206
Kopplade 1+1 & 2+1
14 14 15 2021-02-15
Special fönster
Fabriksorder 2342
Bågformade, rundade, m.m
12 12 12 2021-01-22
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0339
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
18 18 19 2021-03-12
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D1085
Ytterdörr
13 12 13 2020-02-15

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.