Fönsterblogg.se hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2019-10-17 07:56

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0323
Kopplade 1+1 & 2+1
51 51 51 2019-10-18
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0323
3-glas isolerglas
51 51 51 2019-10-21
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0192
Kopplade 1+1 & 2+1
51 51 51 2019-10-19
Special fönster
Fabriksorder 2324
Bågformade, rundade, m.m
48 49 49 2019-10-16
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0324
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
03 03 04 2019-11-18
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D1071
Ytterdörr
48 47 48 2019-10-28

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.