Fönsterblogg.se hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2021-10-13 08:48

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0349
Kopplade 1+1 & 2+1
12 12 13 2022-01-26
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0349
3-glas isolerglas
13 13 13 2022-01-26
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0216
Kopplade 1+1 & 2+1
12 12 13 2022-01-20
Special fönster
Fabriksorder 2356
Bågformade, rundade, m.m
03 03 05 2021-11-23
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0350 (nästkommande körning)
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
16 16 17 2022-02-28
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D1094
Ytterdörr
05 03 04 2021-12-10

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.