hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2017-09-20 15:17

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0301
Kopplade 1+1 & 2+1
51 01 01 2017-11-05
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0301
3-glas isolerglas
01 01 01 2017-11-05
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0170
Kopplade 1+1 & 2+1
01 01 01 2017-11-08
Special fönster
Fabriksorder 2293
Bågformade, rundade, m.m
49 49 49 2017-10-05
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0301
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
4 4 5 2017-12-01
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D1045
Ytterdörr
48 47 48 2017-10-23

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.