hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2017-10-20 13:59

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0302
Kopplade 1+1 & 2+1
04 04 05 2017-12-05
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0302
3-glas isolerglas
05 05 05 2017-12-05
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0171
Kopplade 1+1 & 2+1
05 05 05 2017-12-08
Special fönster
Fabriksorder 2295
Bågformade, rundade, m.m
04 04 05 2017-11-15
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0302
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
08 08 09 2018-01-12
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D1047
Ytterdörr
03 02 03 2017-12-04

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.