Fönsterblogg.se hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2023-02-02 14:16

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0361
Kopplade 1+1 & 2+1
18 18 18 2023-02-22
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0361
3-glas isolerglas
19 19 19 2023-02-22
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0225
Kopplade 1+1 & 2+1
18 18 18 2022-02-22
Special fönster
Fabriksorder 2377
Bågformade, rundade, specialspröjs
17 18 18 2023-02-10
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0362 (nästkommande körning)
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
20 20 21 2023-03-21
Typ av ytterdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Basic Classic Exklusiv
Ytterdörr. Basic / Classic / Exklusive
Fabriksorder D1109
Ytterdörrar
16 17 17 2023-03-10

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.