Fönsterblogg.se hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2020-09-30 09:39

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0335
Kopplade 1+1 & 2+1
04 04 04 2020-11-09
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0335
3-glas isolerglas
04 04 04 2020-11-11
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0203
Kopplade 1+1 & 2+1
04 04 04 2020-11-09
Special fönster
Fabriksorder 2340
Bågformade, rundade, m.m
51 51 51 2020-11-01
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0336
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
05 05 06 2020-12-09
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D1082
Ytterdörr
03 01 02 2020-11-05

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.