Fönsterblogg.se hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2024-05-23 09:36

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0376
Kopplade 1+1 & 2+1
35 35 36 2024-06-14
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0376
3-glas isolerglas
36 36 37 2024-06-14
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0245
Kopplade 1+1 & 2+1
36 36 36 2024-06-14
Special fönster
Fabriksorder 2398
Bågformade, rundade, specialspröjs
36 36 37 2024-06-14
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0377 (nästkommande körning)
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
39 39 40 2024-08-09
Typ av ytterdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Basic Classic Exklusiv
Ytterdörr. Basic / Classic / Exklusive
Fabriksorder D1123
Ytterdörrar
35 35 36 2024-06-14

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.