Fönsterblogg.se hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2020-02-27 10:42

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0328
Kopplade 1+1 & 2+1
20 20 21 2020-03-19
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0328
3-glas isolerglas
21 21 21 2020-03-19
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0198
Kopplade 1+1 & 2+1
21 21 21 2020-03-19
Special fönster
Fabriksorder 2331
Bågformade, rundade, m.m
20 21 21 2020-03-15
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0329
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
24 24 25 2020-04-17
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D1075
Ytterdörr
21 19 20 2020-03-30

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.