Fönsterblogg.se hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2020-06-03 13:32

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0332
Kopplade 1+1 & 2+1
42 42 42 2020-08-14
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0332
3-glas isolerglas
43 43 43 2020-08-14
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0200
Kopplade 1+1 & 2+1
42 42 42 2020-08-16
Special fönster
Fabriksorder 2337
Bågformade, rundade, m.m
42 42 42 2020-06-30
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0333
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
44 44 45 2020-09-13
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D1079
Ytterdörr
41 39 40 2020-08-17

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.