Fönsterblogg.se hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2022-05-23 13:18

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0355
Kopplade 1+1 & 2+1
43 44 44 2022-08-09
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0355
3-glas isolerglas
44 45 45 2022-08-09
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0220
Kopplade 1+1 & 2+1
43 44 44 2022-05-23
Special fönster
Fabriksorder 2368
Bågformade, rundade, m.m
42 43 43 2022-08-08
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0356 (nästkommande körning)
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
45 45 46 2022-09-14
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D1102
Ytterdörr
41 39 40 2022-08-22

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.