Fönsterblogg.se hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2023-09-26 10:43

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0368
Kopplade 1+1 & 2+1
49 49 50 2023-10-22
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0368
3-glas isolerglas
50 50 50 2023-10-22
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0232
Kopplade 1+1 & 2+1
50 50 50 2022-10-22
Special fönster
Fabriksorder 2386
Bågformade, rundade, specialspröjs
49 49 49 2023-10-11
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0369 (nästkommande körning)
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
02 02 03 2023-11-17
Typ av ytterdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Basic Classic Exklusiv
Ytterdörr. Basic / Classic / Exklusive
Fabriksorder D1114
Ytterdörrar
48 49 49 2023-10-19

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.