Fönsterblogg.se hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2024-02-19 13:34

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0373
Kopplade 1+1 & 2+1
18 18 19 2024-03-12
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0373
3-glas isolerglas
18 19 19 2024-03-15
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0242
Kopplade 1+1 & 2+1
18 18 18 2024-03-15
Special fönster
Fabriksorder 2393
Bågformade, rundade, specialspröjs
18 18 18 2024-03-01
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0374 (nästkommande körning)
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
23 23 24 2024-04-14
Typ av ytterdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Basic Classic Exklusiv
Ytterdörr. Basic / Classic / Exklusive
Fabriksorder D1120
Ytterdörrar
16 17 17 2024-03-15

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.