Fönsterblogg.se hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2019-08-15 15:22

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0322
Kopplade 1+1 & 2+1
47 47 47 2019-09-23
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0322
3-glas isolerglas
47 47 47 2019-09-23
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0189
Kopplade 1+1 & 2+1
47 47 47 2019-08-26
Special fönster
Fabriksorder 2323
Bågformade, rundade, m.m
47 47 47 2019-08-12
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0323
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
49 50 50 2019-10-20
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D1068
Ytterdörr
41 40 41 2019-09-02

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.