hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2017-06-14 13:48

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0299
Kopplade 1+1 & 2+1
44 44 44 2017-09-12
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0299
3-glas isolerglas
44 44 44 2017-09-12
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0168
Kopplade 1+1 & 2+1
44 44 44 2017-09-12
Special fönster
Fabriksorder 2290
Bågformade, rundade, m.m
44 44 44 2017-08-16
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0300
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
47 47 48 2017-10-15
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D1040
Ytterdörr
37 34 35 2017-07-07

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.