hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2018-10-15 08:24

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0313
Kopplade 1+1 & 2+1
07 07 07 2018-11-20
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0313
3-glas isolerglas
07 07 07 2018-11-26
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0182
Kopplade 1+1 & 2+1
07 07 07 2018-11-22
Special fönster
Fabriksorder 2311
Bågformade, rundade, m.m
06 06 07 2018-11-26
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0314
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
08 08 09 2018-12-21
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D1059
Ytterdörr
47 47 48 2018-10-20

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.