Fönsterblogg.se hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2021-07-09 11:47

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0345
Kopplade 1+1 & 2+1
50 50 50 2021-09-29
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0346
3-glas isolerglas
01 01 02 2021-10-29
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0214
Kopplade 1+1 & 2+1
50 50 50 2021-09-29
Special fönster
Fabriksorder 2355
Bågformade, rundade, m.m
50 50 50 2021-09-22
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0346 (nästkommande körning)
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
50 50 51 2021-10-29
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D1090
Ytterdörr
39 38 39 2021-08-16

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.