Fönsterblogg.se hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2019-02-18 10:41

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0318
Kopplade 1+1 & 2+1
26 26 26 2019-04-26
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0318
3-glas isolerglas
26 27 27 2019-04-26
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0186
Kopplade 1+1 & 2+1
26 26 27 2019-04-26
Special fönster
Fabriksorder 2318
Bågformade, rundade, m.m
19 19 20 2019-03-12
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0319
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
33 33 34 2019-05-25
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D1063
Ytterdörr
18 18 18 2019-03-08

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.