hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2017-12-06 09:03

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0303
Kopplade 1+1 & 2+1
09 09 11 2018-01-12
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0303
3-glas isolerglas
12 12 12 2018-01-12
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0172
Kopplade 1+1 & 2+1
12 12 12 2018-01-14
Special fönster
Fabriksorder 2297
Bågformade, rundade, m.m
11 11 11 2017-12-22
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0304
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
12 12 13 2018-02-09
Typ av ytterdörr/skjutdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Skjutdörrar Basic Classic/Exklusiv
Ytterdörr. Skjutdörrar / Basic / Classic/Exklusive
Fabriksorder D1049
Ytterdörr
10 10 11 2018-01-04

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.