Fönsterblogg.se hamburgershape

Gällande leveranstider

Här finns våra leveranstider i realtid och uppdateras samtidigt som vi uppdaterar internt i produktionen. Deadlinedatumet som finns angivet gäller för ändring av redan lagda order.

Observera att angiven leveransvecka är leverans från fabrik.

Senast uppdaterad:

2023-03-23 16:08

 

Typ av fönster Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Obeh/Grund Vitt 2-färgsmålat
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0364
Kopplade 1+1 & 2+1
32 32 33 2023-05-25
Utåtgående / fasta allmogefönster
Fabriksorder 0364
3-glas isolerglas
33 33 33 2023-05-21
Inåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0228
Kopplade 1+1 & 2+1
33 33 33 2022-04-21
Special fönster
Fabriksorder 2379
Bågformade, rundade, specialspröjs
25 25 25 2023-04-15
Utåtgående allmogefönster
Fabriksorder 0365 (nästkommande körning)
Kopplade 1+1 & 2+1 / 3-glas isolerglas
37 37 38 2023-06-25
Typ av ytterdörr Leveransvecka Deadline för ändring av lagd order
Basic Classic Exklusiv
Ytterdörr. Basic / Classic / Exklusive
Fabriksorder D1111
Ytterdörrar
24 24 24 2023-04-30

 

Om du vill få vår leveransrapport i e-posten varje gång den ändras kan du kontakta oss på adressen info@rm.se.