Fönsterblogg.se hamburgershape

Virkeskvalitén till träfönster

träfönster stockTräfönster ett bra miljöval!

Våra träfönster på RM Snickerier AB håller högsta kvalité på utvalt virke från våra norrländska skogar. Virket till våra fönster är ett naturligt och förnyelsebart material som är miljövänligt. En kubikmeter trä binder dessutom ett ton koldioxid som bidrar till att minska växthuseffekten . Träfönster är lätta och billiga att underhålla.

100 år gamla träd blir träfönster hos oss

Vi utvecklar vår virkeskvalité tätt intill våra leverantörer redan innan stockarna sågas och torkas. Det är viktigt att så tidigt i processen välja ut virket ur stocken för att få det bästa utbytet. Förutom kvalitén på virket är torkprocessen en viktig del, den måste ligga mellan 11-13% och torkas i ett steg. Torkning görs på sågverket innan leverans sker till vår fabrik.

Inkapning av fönsterdetaljerna till våra träfönster

träfönster bågeLagring av virket till våra fönster sker i våra acklimatiseringstält som har en kontrollerad relativ fuktighet på 50-55%. Vid inkapning av våra fönsterdetaljer kontrolleras fuktkvoten och virkes kvalitén kontinuerligt och dokumenteras.

Årsringsriktning

För att uppnå högsta motståndskraft till våra fönster är det viktig att årsringarna är täta och i rätt riktning vilket vi noga kontrollerar. Nedan ser du hur vi "tar" våra olika detaljer ut stocken för att får rätt årsringsriktning och minska svällning vid dom olika väderlekar under året. Mindre rörelser i virket gör att livslängden blir längre på den behandling som sedan utförs på fönstret. Det görs för att uppnå högsta möjliga motståndskraft för väder och vind på fönstrets mest utsatta delar. Vissa detaljer är fingerskarvade för att uppnå den bästa hållfastheten  och kärnträ utvändigt.