Fönsterblogg.se hamburgershape

Modell "entrépartier" – Låsalternativ

Vår modell "entreparti" för hela entréer och portar  tillverkas i vår egna utvecklade konstruktion. Här kan vi anpassa dörren efter kundens egen ritning eller ett översänt foto. Dörrbladet har alltid dubbla aluminiumplåtar i dörrbladet för formstabiliteten. Dörren tillverkas som målad eller oljat träutförande då med  6 mm tjock beläggning, ofta i Ek eller Teak.
Glas och beslag efter vad kunden har för krav. Vi har även till denna dörr olika alternativ på utförandet på tröskeln, lite beroende på hur det ser ut på plats, detta för bästa slutliga funktion hos kund. Målning sker i lika utförande som övriga dörrar och vid oljade dörrar sker detta med vår unika 3- stegsbehandling med pigmenterad olja Bioimpression + 3 gånger Woodskin flexibel träolja/fernissa inklusive mellanslipning.

 

Elslutbleck

STEP 40 Preload sätter en hög standard för daglåsning. Den välkända STEP-kvaliteten i kombination med patenterad listtrycksteknik ger en hög driftsäkerhet.
STEP 40 Preload är utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik som gör att dörren kan låsa upp, även om den utsätts för tryck på upp till 40 kg.

 

Kabelöverföring EA281

Abloy EA281 är infälld kabelöverföring avsedda för skyddad överföring av kablar mellan dörr och karm.Största kabeldiameter är Ø 7,5 mm.
För ökad funktionssäkerhet skall mångkardelig mjuk kabel användas.
EA 281 - Standardvarianten, kan användas i alla dörrar upp till 180° öppningsvinkel.

Motorlås för styrd låsning

SAFETRON Motorlås 5150 uppfyller fordringar mot-svarande SS 3079 låsklass 3. Då låset frånreglar under 0,3 sek behövs normalt sett inget separat daglås på högfrekventa dörrar. Inbyggd spän-ningsstabilisator och polaritetsskydd gör att låset kan köras på så väl 12-24V växel- som likström.

Dörrstängare

TS 83 dörrstängare med standardarm kan användas på nästan alla dörrstorlekar och användningsområden. Variabla modeller som är lämpliga för ett brett spektrum av tillämpningar och även kan förses med stängningsfördröjning och särskilt antikorrosionsskydd.
-Justerbar stängningskraft och hastighet
-Med stängningsfördröjning som tillval
-Tidlös design
-Beprövad kvalitet

Automatiska kantreglar Assa 2396

Kantregel Assa 2396  till pardörr monterade på det passiva dörrbladet, låses/öppnas med gångdörren vid stängning/öppning. Monteras upp/nertill
Ytbehandling: glansförzinkat

Automatisk dörröppnare Assa Abloy

En ASSA ABLOY PowerSwing-1 PUSH SAS-F med speciellt skydd i full längd som är en brandgodkänd elektrohydraulisk automatisk dörröppnare / automatisk dörröppnare utformad för externa och interna svängdörrar, ASSA ABLOY PowerSwing är lämplig för applikationer som kräver tunga dörrar i högtrafikmiljöer.

Assa Nödutrymningsbeslag 179A

Nödutrymningsbeslag för utåtgående slagdörr i modulprofilutförande.
Nödutrymningsbeslag ASSA 179A är certifierat enligt SS-EN 179

Armbågskontakt

Armbågskontakt för automatisk öppning av dörr, monteras på vägg lätt åtkomligt för öpppning.