Fönsterblogg.se hamburgershape

Modell "entrépartier" – Produktfakta

Vår modell "entreparti" för hela entréer och portar  tillverkas i vår egna utvecklade konstruktion. Här kan vi anpassa dörren efter kundens egen ritning eller ett översänt foto. Dörrbladet har alltid dubbla aluminiumplåtar i dörrbladet för formstabiliteten. Dörren tillverkas som målad eller oljat träutförande då med  6 mm tjock beläggning, ofta i Ek eller Teak.
Glas och beslag efter vad kunden har för krav. Vi har även till denna dörr olika alternativ på utförandet på tröskeln, lite beroende på hur det ser ut på plats, detta för bästa slutliga funktion hos kund. Målning sker i lika utförande som övriga dörrar och vid oljade dörrar sker detta med vår unika 3- stegsbehandling med pigmenterad olja Bioimpression + 3 gånger Woodskin flexibel träolja/fernissa inklusive mellanslipning.

 

Karmdjup 110mm, massivträ
Låshus Enligt order
Slutbleck Enligt order
Ytskikt utvändigt 4mm MDF, alt massivträ
Glas D4-15 energi+argongas
Rötskydd Kinesolja
Säkerhetsklass Klass 3
Bärgångjärn ASSA 3228-05, bakkantsäkring
Kantregel 345, enhandsmanövrerad
Isolering 45mm, EPS 150
Ytskikt invändigt 4mm Tricoya, alt massivträ
Glasning Glaslist , enligt MTK
Cylindermått ABC A-76mm, B-33mm, C-43 mm