Fönsterblogg.se hamburgershape

Utåtgående fönster 3-glas – Produktfakta

Vårt 3-glasfönster är främst framtaget till lite modernare hus, spröjsen tillverkas som lös och är utanpåliggande, det finns även ett alternativ med att spröjsen monteras i isolerglaset, mellanglasspröjs. I denna modell är alla de tre glasrutorna hoplimmade därför sitter spröjsen på utsidan och kan inte kittas. Denna konstruktion medför att endast 2 sidor behövs putsas. Dessa fönster passar bra ihop med vårt fasta 3-glas program, då de har ett liknande utseende och konstruktion. Se fliken nedan för att se vilket energivärden vi klarar på vår 3-glas konstruktion, fönstret är ett rent träfönster.

Karmdjup 110 mm
Fönsterlås VM 280
Glas Isolerglas T4-12/9
Virke Furu SS 818104
Persienn 25mm (tillval) Ja, utanpåliggande
Bärgångjärn 1228-048
Rötskydd Kinesisk träolja
Glasning Glaslist, lärk MTK metod 4
Vädringsbeslag Utvändig stormhasp-rostfri