Fönsterblogg.se hamburgershape

Brandskyddspolicy

Lagstiftningen (räddningstjänstlagen) ställer krav på att en arbetsplats har ett fullt brandskydd. Det är viktigt att RM Snickerier AB har ett bra brandskydd för att göra arbetsplatsen säker och trygg för personalen, besökare, kunder och omgivningen.

På RM Snickerier AB skall det bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete vilket innebär att det skall:

  • Finnas en brandskyddsansvarig.
  • Finnas en brandskyddsorganisation.
  • Finnas planer för brandskyddsutbildningar.
  • Finnas en god dokumentation av byggtekniska och organisatoriska brandskyddet.
  • Finnas uppföljningsrutiner i form av regelbunden kontrollverksamhet och en aktiv incidentrapportering.
  • All personal på RM Snickerier ska ha kännedom om förebyggande brandskydd, alarmering och utrymning samt kunskap om att ingripa vid ett nödläge.