Fönsterblogg.se hamburgershape

Underhåll

Fönster översyn och kontroll

Pdf filer går att ladda ner gällande underhåll under vår nerladdnings flik

Fönster är mer utsatta än övriga delar i fasaderna - de är tunna och måste tåla de stora temperaturskillnaderna mellan inre och yttre miljön. Temperaturskillnader och fuktpåverkan skapar rörelse i material, och fönster består av flera material och har många fogar som ska hålla tätt. Lägger vi dessutom till faktorer som solens ultravioletta ljus, som bryter ned trä, förstår vi hur utsatta fönstren är.

Alla fönster och dörrar kräver översyn och underhåll. Vi rekommenderar en årlig smörjning av gångjärn och spanjoletter, justering av gångjärn och fönsterhakar, kontroll av tätningslister, kitt och målningen på utsidan. Det är också viktigt att hålla fönstren rena från smuts och damm. Dörrtrösklar oljas in bäst med teakolja. Tvättning av målade ytor fungerar bra med ett milt tvättmedel, glas & kitt med vanligt fönsterputs, vid hårt nedsmutsat kitt kan Würth Acrylcleaner eller T-röd användas som rengörning (viktigt är vid tvättning av kittet att med ren trasa torka åt samma håll och inte gnugga). Målningsunderhållet behöver vara ordentligt och intervallen kortare än för övriga huset för att de ska hålla länge och fungera bra. Ett bra tips på att förskjuta underhållet på fönstren är att extra kontrollera bågarnas ändar i underkanten då det är dom som är med utsatta av fönstrets alla delar. Vid underhållsmålning används alkyd/vattenbaserad fönsterfärg.

 

Ytterdörr översyn och kontroll

Rengörning
Rengöring av din dörr sker bäst med vatten och ett milt rengöringsmedel (exempelvis diskmedel), som inte innehåller slipmedel eller ammoniak. Bilvax (siliconfritt och utan slipmedel) fungerar bra för att hålla ytan blank och smutsavvisande.

Underhåll
Ev. skador måste omedelbart åtgärdas för att förhindra att fukt kan tränga in i konstruktionen. Spackling görs med tex Plastic Padding som slipas och målas med fönsterfärg.
Efter några år kan en ommålning behövas och görs då med fönsterfärg.
Beslag och behör såsom gångjärn, låshus och cylindrar ska hållas rena samt smörjas med olja typ 5-56 eller motsvarande. Vid underhållsmålning används alkyd/vattenbaserad färg.