Fönsterblogg.se hamburgershape

Underhåll

Underhåll av dina vackra träfönster är viktigt för den långsiktiga funktionen. En kontroll varje år rekomenderar vi då man ser till att dina träfönster är hela och rena. Nedan kan du ladda ner lite mer ingående instruktioner gällande underhåll och funktionen på våra produkter. Information gälladne underhåll finns även på denna länk >Underhåll< . Lycka till!