Fönsterblogg.se hamburgershape

Integritetspolicy

RM Snickerier AB (nedan kallat ”RM”)arbetar för att säkerställa att din integritet
skyddas vid användning av våra tjänster. Vi har därför en policy som fastställer hur
dina personuppgifter behandlas och skyddas.
Denna integritetspolicy gäller RM´s kunder och leverantörer. Anställda på RM finner
den informationen kring hur vi hanterar personalens personuppgifter enligt vår
dataskyddspolicy på vårt intranät.
Vem ansvarar för dina personuppgifter?
RM är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom bolaget.
Behandling av dina uppgifter?
All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.
Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter som behövs för att utföra våra uppdrag åt våra kunder
och leverantörer. De personuppgifter som vi behandlar är framförallt
kontaktinformation såsom namn, telefonnummer, adress och mailadresser.
Hur använder vi dina personuppgifter?
*För att bearbeta våra kunders offerter, beställningar och fakturor
*För att skicka dig aviseringar om leveranser
*För att kontakta dig vid leveraser av dina varor och för att säkerställa våra
garantiåtagande
*För att besvara dina frågor gällande dina beställningar
Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål
eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta.
Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få
dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett
lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra
legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Begäran om att åberopa dessa
rättigheter skall ske skriftligen till oss på adressen nedan:

RM Snickerier AB
Ekonomiavdelningen
Södra Industrigatan 8
598 40 Vimmerby
För att kunna hitta dina personuppgifter, samt kunna skicka dem till dig behöver vi
ditt kundnummer och namn.
Ange även vilken adress ni vill informationen skickad.
För att säkerställa att det enbart är Du som får tillgång till dessa uppgifter är det
viktigt att du utöver din namnteckning också skickar med en kopia på en godkänd
identifikationshandling i din förfrågan.
Efter utskicket av detta registerutdrag kommer vi spara denna förfrågan i 12
månader.
Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina uppgifter behandlas enbart av berörd personal inom bolaget.
Uppgifter som vidarebefordras till tredjepart används endast för att tillhandahålla
ovanstående tjänster till dig t.ex speditör i samband med leverans.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för
marknadsföringsändamål till tredjepart utanför RM.
Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter
från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra
säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska
området.
Personuppgiftsansvarig
RM Snickerier AB
Södra Industrigatan 8
598 40 Vimmerby
Telefon:0492-79700
E-post: ekonomi@rm.se
 
Vimmerby 2018-05-22

RM Snickerier AB
Mikael Carlsson
VD