Fönsterblogg.se hamburgershape

Modell "classic" ytterdörr – Produktfakta

Modell "classic" är en spegeldörr där allmogeprofilen är fräst i ramträet på gammalt vis kallas "halvfransk". Dörrbladet har två stycken inlimmade aluminiumplåtar, dessa sitter på båda sidor om ramträet. Plåtarna fungerar som fuktspärr och gör dörrbladet mycket formstabilt. Dörren har ”äkta” spegelfyllningar från både insidan och utsidan. Speglarna tillverkas för täckmålning i Tricoya-board och vid ej täckande behandling i furu. Färgkulör är i grundutförande standard vit S-0502-Y, kan mot tillägg målas efter någon av NCS skalans 1000-tals färgkoder. Tillverkas även som inåtgående vid önskemål.
Dörren tillverkas även som invändiga tamburdörr/lägenhetsdörr med de ljud & brandkrav som önskas. Alla våra ytterdörrar kan beställas med intergrerat överljus, som standard fast 3-glas och som tillval med kittade kopplade bågar. 

Karmdjup 110mm, massivträ
Låshus Assa 2002-Connect, 2-funktion
Slutbleck ASSA 1489-12, justerbart
Ytskikt spegel/ramträ 12mm Tricoya, vattenfast
Glasning Glaslist , enligt MTK
Cylindermått ABC A-70mm, B-27mm, C-43 mm
Bärgångjärn ASSA 3228-05, bakkantsäkring
Kantregel 345, enhandsmanövrerad
Isolering 45mm, EPS 150
Glas D4-15 energi+argongas
Rötskydd Kinesolja, karm
Säkerhetsklass Klass 3