Fönsterblogg.se hamburgershape

Försäljningsvillkor

Orderbekräftelse

Det är köparens skyldighet att kontrollera att orderbekräftelsen stämmer överens med den lagda beställningen. Kan köparen inte tyda RM-Snickeriers artiklar och benämningar skall kunden omgående kontakta säljaren för att få en genomgång av bekräftelsen rad för rad. Vid kompletteringar så förbehåller vi oss rätten till konstruktionsförändringar.  Priset på bekräftelsen gäller inklusive moms.
Vid fritt levererat till arbetsplats gäller fritt på bil (ej lossning). Det är mottagaren som ansvarar att vägen till lossning är farbar för vår transportör (DHL), vid osäkerhet kontakta RM. 

Revidering/ändring

Revidering/ändring som är RM-Snickerier tillhanda senare än 5 dagar från orderdatum, debiteras detta med minimum 625:- inklusive moms. Revideringar/ändringar är inte alltid möjligt och kan också innebära att leveranstiden justeras.

Leverans/ mottagande

Angivet leveransdatum på orderbekräftelsen avser leveransvecka från vår fabrik. RM-Snickerier AB ansvarar inte för eventuella förseningar orsakade av fraktbolaget, normal transporttid är 1-2 arbetsdagar. RM-Snickerier skickar ett sms/mail när leveransen är bokad hos transportören (DHL) till uppgett mobilnummer/mailadress. Vid mottagandet leveransen ska köparen vara på plats och besikta godset, finns minsta osäkerhet gällande lossning av godset ska köparen kontakta RM-Snickerier i god till innan utsatt leveransdatum på ordern. Eventuella tilläggsbeställningar gällande frakten/lossning måste bokas innan fraktbolaget (DHL) hämtar godset hos RM-Snickerier. Uppgifter och kostnader om vilka tillvalsbeställningar vad det gäller lossning finns på vår hemsida under fliken ”Kundservice”.
>>Vikttabell på fönster/dörrar<<

Leveransvillkor

För alla leveranser gäller allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet ABM07 (har köparen inte denna handling kan den laddas ner från vår hemsida under fliken nerladdning) med tillägg enligt detta försäljningsvillkor. På arbetsplats gäller fritt på bil (ej lossning). Det är mottagaren som ansvarar att vägen till lossning är farbar för transportör. Vissa övriga tillägg gällande transporten erbjuds mot ersättning som t.ex. tidsbestämd lossning, garantifrakt, tidsbestämd avisering, inbärning samt ändring av leveransadress.

Emballage

Pallar debiteras enligt gällande prislista, vid specialemballage debiteras detta  till självkostnadspris.

Felanmälan / reklamationer

Vid fel/reklamationsanmälan skall det fyllas i på vår websida under fliken ”kundservice / felanmälan” och skickas in via formuläret, detta gäller alla typer av felanmälan. Vid transportskador skall denna även noteras direkt på fraktsedeln och anmälas till fraktbolaget. Dold fraktskada skall anmälas senast 6 dagar efter mottagandet. Vid felanmälan via vårat webbaserade formulär så återkopplar vi att anmälan inkommit och handlägger omgående.

Garanti

RM-Snickerier AB lämnar 2 års funktionsgaranti, 10 års materialgaranti  på kittet gällande vidhäftning mot glaset samt 10 års garanti mot kondens i isolerrutan. Garantin gäller under förutsättning att fönstren lagrats, monteras och underhållits enligt anvisningar. Önskas en speciell garantisedel kan den rekvireras från RM-Snickerier AB, fakturan är annars tillräcklig som garantibevis. För mer utförliga garantiförutsättningar finns det här