Fönsterblogg.se hamburgershape

Målningsbeskrivning ytterdörrar

Grundmålat från fabrik, slutbehandling av kund:

Oljegrundat 2 gånger med Röa färgsystem AK215 (vit).Färdigmålning skall ske i samband med montering. Svart tätningslist typ Cordförstärkt silikonlist som limmas i sågspår, placerad i dörrbladets underfalsning.

Standard, färdigbehandling från fabrik:

RM:s standardmålning utföres enligt svensk standard enl. SS056812 klass T3-C.
Grundmålat 2 gånger med US-grund typ Akzo Nobel färgsystem. Spackling och mellanslipning.
Toppmålning sker 1 gånger med Akzo Nobel Winflex T635  kulör vit NCS S-0502-Y, glansvärde 35 .
Svart tätningslist typ Cordförstärkt silikonlist som limmas i sågspår, placerad i dörrbladets underfalsning

Special kulör eller olika kulörer in/utvändigt:

Grundas 2 gånger med US-grund typ Akzo Nobel färgsystem.

Färdigmålning skall ske i samband med montering.

Svart tätningslist typ Cordförstärkt silikonlist som limmas i sågspår, placerad i dörrbladets underfalsning

>>Ritning på målningsbytning klicka här<<

Vid kulörmålning samt 2-färgsmålning är utförandet lika som vid standardmålning. Vi erbjuder alla kulörer enligt hela NCS skalans färgsystem. 
Var uppmärksam på att mörka kulörer NCS S 7000 och uppåt begränsar garantin.
Att tänka på är att ju mörkare kulörer ju varmare blir dörren vilket ger ett hårdare klimat för konstruktionen. Vid 26° utetemperatur ger en vit färg 33° på ytan och en mörk eller svart vid samma utetemperatur hela 70-75°, detta göra att underhållsintervallet blir tidigare och oftare på en dörr med mörkare färg.

 

 

Glansvärden infomation: 

Glansvärde    

Benämning

 0-5 Helmatt
6-10 Matt
11-29 Halvmatt
30-59 Halvblank
60-89 Blank
90-100 Högblank

Färdigoljade Ek/Teakträdörrar:

Vår unika 3- stegsbehandling med pigmenterad olja Bioimpression + 3 gånger Woodskin flexibel träolja/fernissa inklusive mellanslipning. Svart tätningslist typ Cordförstärkt silikonlist som limmas i sågspår, placerad i dörrbladets underfalsning.

Se våra lasyrprover som vi erbjuder på våra ekdörrar  <<lasyrprov>>

Woodskin Träolja:
Tack vare de mikroporösa egenskaperna ger Woodskin ett utmärkt skydd samtidigt som träet andas. De mikroskopiska porerna gör att lackfilmen kan expandera och dras samman, och ändå stöta bort vatten. Dessutom är Woodskin mycket lätt att applicera och lämnar en tunn yta som inte spricker eller flagnar.

 

Målning och putsning vid kittad genomgåpende spröjs på våra ytterdörrar

Putsning och underhåll av glas på ytterdörrar med kittat 1+1-glasutförande 
1+1-glas kittat utförande bygger på att det finns en luftväxling mellan glasen – utan denna finns risk för kondensbildning - samma princip som ett kopplat fönster, därav de luftspalter som finns på den utvändiga glasramen. Luften filtreras mot damm och insekter och normalt klarar dessa filter att hålla utrymmet mellan glasen fritt från damm i ~2-4 år, men efter denna tid kan det vara aktuellt för rengöring och putsning av de invändiga glasytorna. 

 Arbetsordning för underhåll mellan glasen: 

Det enda verktyg som behövs för detta, är en handmejsel med X-spår. Undvik skruvdragare då det är lätt att slinta och skada glas/glaslisten och att man skruvar in skruvarna för hårt i glaslisten. 
• Skruva bort skruvarna – avsluta med skruvarna i den övre glaslisten och lyft samtidigt ur glasramen (glaset är limmat mot ramen). 
• Lägg ramen/glaset på ett stadigt underlag för att kunna putsa glasets insida. 
• Putsa och rengör spröjsen och de utvändiga glasens insida med vanligt fönsterputs. Undvika att damm- och gummilister är fuktiga vid återmontering, då detta kan medföra tillfällig kondens mellan glasen. 
• Vi målning/ommålning av spröjs och träytor mellan glasen, är det viktigt att inte måla på damm- och gummilister
• Återtermontering av glasramen sker omvänt mot demonteringen – efterdrag inte skruvarna för hårt då det kan skada glaslisten.