hamburgershape

Målningsbeskrivning ytterdörrar

Grundmålat från fabrik, slutbehandling av kund:

Woodseal olja med antimögelmedel på alla trädetaljer.
Grundad 2 gånger med US-grund typ Akzo Nobel färgsystem.
Färdigmålning skall ske i samband med montering.
Svart tätningslist typ Cordförstärkt silikonlist som limmas i sågspår, placerad i dörrbladets underfalsning

Standard, färdigbehandling från fabrik:

RM:s standardmålning utföres enligt svensk standard enl. SS056812 klass T3-C.
Woodseal olja med antimögelmedel på alla trädetaljer.
Grundmålat 2 gånger med US-grund typ Akzo Nobel färgsystem. Spackling och mellanslipning.
Toppmålning sker 2 gånger med Akzo Nobel D-Dur i NCS S-0502-Y, vit som standard med glansvärde 45-50.
Svart tätningslist typ Cordförstärkt silikonlist som limmas i sågspår, placerad i dörrbladets underfalsning.

Special kulör eller olika kulörer in/utvändigt:

Vid kulörmålning och 2-färgsmålning behandling lika som standardmålning
Vi erbjuder alla kulörer enligt hela NCS-skalan i glansvärde 45-50.
Var uppmärksam på att mörka kulörer NCS S 7000 och uppåt begränsar garantin.
>>Ritning på målningsbytning klicka här<<

kulörer från NCS färgsytemVid kulörmålning samt 2-färgsmålning är utförandet lika som vid standardmålning. Vi erbjuder alla kulörer enligt hela NCS skalans färgsystem.

 

StandardkulörerVi har fyra kulörer som vi kallar RM standardkulörer som vi kan leverera till ett lite lägre pris, från vänster enl bild Bygderöd NCS-S-5040-Y80R, Dalablå NCS-S-5020-B10G, Guldockra NCS-S-2040-Y30R och Skogsgrön NCS-S-8010-G10Y (gäller bara till ytterdörrarna).

 

Glansvärden: 

Glansvärde

Benämning

 0-5 Helmatt
6-10 Matt
11-29 Halvmatt
30-59 Halvblank
60-89 Blank
90-100 Högblank

Grundoljade dörrar i furu & ädelträ gäller från fabrik :

Oljade dörrar grundoljas 1 gång på fabriken, med pigmenterad Woodseal med antimögelmedel + LeTonkinois Bioimpression och måste färdigbehandlas i samband med monteringen för att garantin ska
gälla.
Furufanérade dörrar får inte täckmålas!!.
Svart tätningslist typ Cordförstärkt silikonlist som limmas i sågspår, placerad i dörrbladets underfalsning.

Färdiglackade furu & ädelträdörrar:

Pigmenterad olja samt Woodskin flexibel träolja/fernissa hybrid www.yachtpaint.com samt 3 gånger oljning med inkl. mellanslipningar.
Svart tätningslist typ Cordförstärkt silikonlist som limmas i sågspår, placerad i dörrbladets underfalsning.

Målning och putsning vid kittad genomgåpende spröjs på våra ytterdörrar

Putsning och underhåll av glas på ytterdörrar med kittat 1+1-glasutförande 
1+1-glas kittat utförande bygger på att det finns en luftväxling mellan glasen – utan denna finns risk för kondensbildning - samma princip som ett kopplat fönster, därav de luftspalter som finns på den utvändiga glasramen. Luften filtreras mot damm och insekter och normalt klarar dessa filter att hålla utrymmet mellan glasen fritt från damm i ~2-4 år, men efter denna tid kan det vara aktuellt för rengöring och putsning av de invändiga glasytorna. 

 Arbetsordning för underhåll mellan glasen: 
Det enda verktyg som behövs för detta, är en handmejsel med X-spår. Undvik skruvdragare då det är lätt att slinta och skada glas/glaslisten och att man skruvar in skruvarna för hårt i glaslisten. 
• Skruva bort skruvarna – avsluta med skruvarna i den övre glaslisten och lyft samtidigt ur glasramen (glaset är limmat mot ramen). 
• Lägg ramen/glaset på ett stadigt underlag för att kunna putsa glasets insida. 
• Putsa och rengör spröjsen och de utvändiga glasens insida med vanligt fönsterputs. Undvika att damm- och gummilister är fuktiga vid återmontering, då detta kan medföra tillfällig kondens mellan glasen. 
• Vi målning/ommålning av spröjs och träytor mellan glasen, är det viktigt att inte måla på damm- och gummilister
• Återtermontering av glasramen sker omvänt mot demonteringen – efterdrag inte skruvarna för hårt då det kan skada glaslisten.