Fönsterblogg.se hamburgershape

Ventiler

Att sätta ventil i fönster är ett bra alternativ som får luften att komma in i huset i jämt flöde, då man får många små luftinsläpp i huset jämfört med tex. väggventiler. Vi har fyra olika alternativ på placering som har olika synlighet och luftflöden (se flödestabell längst ner på sidan). Priset för de olika alternativen är lika. Ventilen och påblåsningskyddet är tillverkat av pulverlackad  aluminium.

Alt nr: 1
Här är ventilen utkörd i ytter- och innerbågen. Ventil typ Biobe 30 används som standard. Luftflöde enligt luftflödestabell. Vid smalare bågar än 450mm (bågdag 350mm) används Biobe 20. Ventilen är placerad vid 2-luft och 4-luft  i högra bågen  och i mitten på 1-luft  & 3-luft (invändig del levereras omonterad men förborrad). Vid fönster med överbågar monteras ventilen i övre bågen som standard.Obs! detta alternativ går ej att beställa vid fönsterdörrar och fönster med vald broms då det krockar.
Bild sedd från insidan:

Ventilalternativ 1 med påblåsningsskyddet sett från utsidan.

Snittritning

Alt nr: 2
Här är ventilen endast utkörd i innerbågen, luften tas då mellan bågkopplet vilket innebär något mindre luftflöde (se luftflödestabell). Vid smalare bågar än 450mm (bågdag 350mm) används Biobe 20. Ventilen är placerad i höger fönsterbåge. Vid fönster med överbågar monteras ventilen i övre bågen som standard.Obs! detta alternativ går ej att beställa vid fönsterdörrar och fönster med vald broms då det krockar.

Snittritning

Alt nr: 3
Här är ventilen utkörd i karmöverstycket, vilket medför att det inte går att köra ut spår för fönstersmyg, tänk även på att det blir tajt med smygar & foder på båda sidor.  Ventilen är placerad i mitten på karmen (invändig del levereras omonterad men förborrad). Biobe 30 används som standard, 40 finns för större luftflöde,  vid smalare karmar än  585mm användes Biobe 20. Finns med ljudklass 42db med infräst ljudkanal i karmen som tillval.
Snittritning

Alt nr: 4
Alternativ 4 sitter i karmen men luften tas genom springan mellan
karmen bågen, tänk även på att det kan blir tajt med smygen på insidan. Utvändigt är alternativet helt osynligt. Ventilen monteras alltid i mitten på karmen. Biobe 30 användes som standard, 40 finns för större luftflöde, vid smalare karmar än 585mm används Biobe 20. Luftflöde enl. tabell (invändig del levereras omonterad men förborrad).

Snittritning

Luftflödestabell ventiler

(Gäller för fabriksurfräsning)

Ventiltyp Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4
Ventil20          12m3/h = 3,5l/sek         9m3/h = 2,6l/sek           12m3/h = 3,5l/sek          9m3/h = 2,6l/sek       
Ventil30 17m3/h = 4,7l/sek       14m3/h = 3,8l/sek          17m3/h = 4,7l/sek          14m3/h = 3,8l/sek    
Ventil40 - 22m3/h = 6,2l/sek     17m3/h = 4,7l/sek    
Ventil50 - 27m3/h = 7,4l/sek   22m3/h = 6,2l/sek 

Biobe är vår standardventil, storlek enligt dom brytpunkter på respektive alternativ i texten ovan.
Normalt räknar man med 0.35l/s per m² golvarea vid bostader, tex. en Biobe 30 Alt.3  klarar ett rum på ca:13m².
Luftflödet är beräknat på tryckfall vid 12Pa.
Ovanstående uppgifter är beräknade efter luftflödesuppgifter från ventilleverantör