Fönsterblogg.se hamburgershape

Helsingborg

På Drottninggatan i Helsingborg har vi levererat fönster till NCC som har totalrenoverat denna fastighet. Mycket noga kontrollerade fönsterprofiler för att få fönster och hus att harmonera och bibehålla husets gamla fina karraktär.

Specialfönster som mallats på plats, sexlufts elipsformat med förskjutna poster lika orginalfönstret.

Ett bågformat fönster finns också på huset som vi tillverkat efter gamla fönstrets modell och indelningar, leveransen från oss är vitmålad invändigt och en grön kulör utvändigt som kunden själv valt.

Gavelfasaden med vackert burspråk, nya pardörrar som ska förses med nya balkonger.

Aschebergsgatan 8 i Helsingborg

På Aschebergsgatan 8 i Helsingborg har vi fått levererat alla fönster som tillverkats efter dom gamla förlagorna. Det är vårat utåtgående kopplade 2+1 fönster som levererats i grön kulör enligt BRF egna färgkod. Här ses hala fasaden mot gatan med fönster och balkongdörrar. Montering och projektering har BHK Teknik utfört.

Ett 6-luftfönster indelat lika det gamla och med äkta kittad spörjs i det övre separata fönstret. Viktigt är att behålla dom smäckra träprofilerna vid fönsterbyte, det är just det som vårat utåtgående allmogefönster är konstruerat för men håller även för dom moderna kraven på ljud och värme.

Vacker balkong på Aschebergsgatan med ny pardörr som även den har separata överfönster för linjering av övriga fönster i fasaden. Mycket fint harmonerat i fasad.