Fönsterblogg.se hamburgershape

Utåtgående fönster 1+1, Kittad IB – Profilsnitt

RM´s Allmogefönster 1+1 med kittad innerbåge är utformat efter gammal profilstandard, detta medför maximalt ljusinsläpp och en fin allmogeprofil på insidan likt ett gammalt antikfönster.
Spröjsen kan på denna modell levereras med spröjs i både inner + ytterbåge eller bara i ytterbågen. Spröjsen är  fast  kittad enligt gammal teknik. Vi har även här olika spröjsbredder att välja på, se nedan under fliken Profilsnitt. Fönstret har som standard de gamla traditionella fönsterhakarna, men kan beställas med spanjolett inkl. handtag.
Energiglas kan som tillval beställas för att få ett bättre värmevärde, se fliken nedan.

Profilsnitt från sidan IB+YB

Profilsnitt från sidan IB+YB

Profilsnitt ovanifrån IB+YB

Profilsnitt ovanifrån IB+YB

Spröjsalternativ, kittad IB+YB

Spröjsalternativ, kittad IB+YB

Profilsnitt från sidan YB

Profilsnitt från sidan YB

Profilsnitt ovanifrån YB

Profilsnitt ovanifrån YB

Spröjsalternativ, kittad YB

Spröjsalternativ, kittad YB