Fönsterblogg.se hamburgershape

Garanti

Våra garantier förutsätter fackmässig montering och underhåll, du kan ladda hem instruktioner under fliken nerladdning/monteringsanvisning!

Önskas en objektspecifik garantisedel kan den rekvireras från RM Snickerier AB, fakturan är annars tillräcklig som garantibevis.

Fönster/fönsterdörrar

Garanti gäller från leveransdagen
-2 år funktionsgaranti avseende utförande av träarbete (SS818104), målning (SS056812), funktion och beslagning
-10 års garanti mot kondens i isolerglas
-10 års garanti på kittets (LAseal) vidhäftning mot glaset
-5 års garanti gällande röta i trädetaljer för helträ (gäller färdigmålade från fabrik)
-15 års garanti gällande röta i trädetaljer för produkter med utvändig aluminium.

Garantin gäller under förutsättning att lagring, montering och underhåll gjorts enligt gällande föreskrifter (garantin gäller inte för fönsterfunktionen där monteringen av fönster/dörr är monterade med skum, gäller inte fasta fönster). Garantin gäller ej för transportskador, dessa ska anmälas omgående enligt ABM 07. Övrig glasgaranti gäller enligt riktlinjer från Svensk Planglasförening se publikation 2011.  RM står inte för några kostnader föranledda av egna installationer av tex. larm och extralås eller för extra kostnader för ev. kran eller ställning på grund av produktens placering.
Garanti lämnas inte för produkter målade i mörkare kulörer NCS S 7000 och uppåt. Detta p.g.a. att mörka kulörer absorberar mer av solvärmen och utsätter materialen för extrema påfrestningar. Garantins geografiska område gäller på fastlandet i Sverige och öar där det finns normalt trafiknät, detta gäller om inte separata villkor överenskommes på ordern.Vid förvaring av fönstren under längre tid skall dom ställas på ett väl ventilerat utrymme under tak.

Ytterdörrar

Våra ytterdörrar är tillverkade för att uppfylla de kvalitétskrav (SS817302) som ställs gällande material, utförande, beslagning samt ytbeskaffenhet, ytjämnhet, planhet, rätvinklighet och måttnoggrannhet. Garanti förutsätter fackmässig montering. På ytterdörrar som levererats lämnas:
-2 års funktionsgaranti på beslag, målning och limning räknat från leveransdagen.
-10 års formgaranti lämnas mot mer än 4 mm buktighet/krokighet på dörrblad.
-10 års garanti mot kondens i isolerglas.

Garantin gäller endast då dörren är monterad och underhållen enligt RM Snickerier ABs instruktioner. För fel som uppkommit till följd av felaktig lagring eller montering, bristande underhåll eller vårdslöshet omfattas inte av garantin.

Garanti lämnas inte på målning, limning eller böjt dörrblad för dörrar målade i mörka kulörer (NCS S 7000 och uppåt). Detta p.g.a. att mörka kulörer absorberar mer av solvärmen och utsätter materialen för extrema påfrestningar.

Garantin avser ersättningsprodukt – RM Snickerier AB står inte för kostnader gällande hantverkare, kringkostnader föranledda av trycken, cylindrar/-behör, larminstallationer, dörrstängare, extralås etc. eller för extra kostnader för ev. kran eller ställning på grund av produktens placering.
Garantins geografiska område gäller på fastlandet i Sverige och öar där det finns normalt trafiknät, detta gäller om inte separata villkor överenskommes på ordern
Vid förvaring av dörren under längre tid skall den ställas på ett väl ventilerat utrymme under tak.

Innerdörrar
Funktionsgaranti gäller 2 år från leveransdagen avseende utförande av träarbete, funktion och beslag. Garantin gäller ej för transportskador, dessa ska anmälas omgående enligt ABM 07. Vid förvaring av innerdörrar under längre tid skall dom ställas på ett väl ventilerat utrymme inomhus.