Fönsterblogg.se hamburgershape

Garanti

Våra garantier förutsätter fackmässing montering och underhåll, du kan ladda hem instruktioner under fliken nerladdning/montersanvisning!

Önskas en objektspecifik garantisedel kan den rekvireras från RM Snickerier AB, fakturan är annars tillräcklig som garantibevis.

Fönster/fönsterdörrar

Funktionsgaranti gäller 2 år från leveransdagen avseende utförande av träarbete, målning, funktion och beslag, 10 års garanti mot kondens i isolerglas, 10 års garanti på kittets (LAseal) vidhäftning mot glaset, 5års garanti på röta i trädetaljer (gäller färdigmålade från RM).
Fönster / dörrar med utvändig aluminium har 15 års garanti på röta i trädetaljer.

Garantin gäller under förutsättning att lagring, montering och underhåll gjorts enligt gällande föreskrifter (garantin gäller inte för fönsterfunktionen där monteringen av fönster/dörr är monterade med skum, gäller inte fasta fönster). Garantin gäller ej för transportskador, dessa ska anmälas omgående enligt ABM 07. Övrig glasgaranti gäller enligt riktlinjer från Svensk Planglasförening se publikation 2011.  RM står inte för några kostnader föranledda av egna installationer av tex. larm och extralås.
Garanti lämnas inte för produkter målade i mörkare kulörer (NCS S 7000 och uppåt). Detta p.g.a. att mörka kulörer absorberar mer av solvärmen och utsätter materialen för extrema påfrestningar.Vid förvaring av fönstren under längre tid skall dom ställas på ett väl ventilerat utrymme under tak.

Ytterdörrar

Våra ytterdörrar är tillverkade för att uppfylla de kvalitétskrav (SS817302) som ställs gällande material, utförande, beslagning samt ytbeskaffenhet, ytjämnhet, planhet, rätvinklighet och måttnoggrannhet. Garanti förutsätter fackmässig montering. På ytterdörrar som levererats lämnas:
-2 års funktionsgaranti på beslag, målning och limning räknat från leveransdagen.
-10 års formgaranti lämnas mot mer än 4 mm buktighet/krokighet på dörrblad.
-10 års garanti mot kondens i isolerglas.

Garantin gäller endast då dörren är monterad och underhållen enligt RM Snickerier ABs instruktioner. För fel som uppkommit till följd av felaktig lagring eller montering, bristande underhåll eller vårdslöshet omfattas inte av garantin.

Garanti lämnas inte på målning, limning eller böjt dörrblad för dörrar målade i mörka kulörer (NCS S 7000 och uppåt). Detta p.g.a. att mörka kulörer absorberar mer av solvärmen och utsätter materialen för extrema påfrestningar.

 Garantin avser ersättningsprodukt – RM Snickerier AB står inte för kostnader gällande hantverkare, kringkostnader föranledda av trycken, cylindrar/-behör, larminstallationer, dörrstängare, extralås etc.

Vid förvaring av dörren under längre tid skall den ställas på ett väl ventilerat utrymme under tak.

Innerdörrar
Funktionsgaranti gäller 2 år från leveransdagen avseende utförande av träarbete, funktion och beslag. Garantin gäller ej för transportskador, dessa ska anmälas omgående enligt ABM 07. Vid förvaring av innerdörrar under längre tid skall dom ställas på ett väl ventilerat utrymme inomhus.