Fönsterblogg.se hamburgershape

Utåtgående dörr 2+1, Trä/alu – Produktfakta

Nyhet! Nu har vi efter kundernas efterfrågan tagit fram våran vackra utåtgående kopplade 2+1 allmogedörr även med aluminiumutsida. Vår konstruktion är lite unik då vi delar skarven mellan trä/aluminium längre in i konstruktionen där inget vatten normalt ska komma åt, det gör våran fönsterdörr helt skyddat mot angrepp i trädelen på konstruktionen. Fönsterdörren har fortfarande våra vackra allmogeprofilerade spröjs som är i stort identisk med vårat traditionella allmogefönster i trä men  då med aluminiumutsida. Dörren har som standard spanjolett +broms och handtag ingår, som tillval kan man välja låsbarspanjolett, dubbelspanjolett (endast pardörr) och hakkolvsspanjolett (säkerhetsspanjolett). Vill Ni läsa mera om våra olika låsalternativ, se under produkttillval. Vår standardfyllning har spegel på insidan och slät på utsidan. Vacker dörr för den som vill ha minimalt underhåll.

Virke Furu SS 818104
Bärgångjärn 3220-048
Koppelhake Trygg nr: 4
Broms Fix 160
Kantregel Roca 1215
Glas ytterbåge 4mm float
Glas innerbåge D4-9, isolerglas
Fyllning ytterbåge 1mm aluminiumplåt
Isolering IB 20mm, Thermisol 135
Persienn 25mm (tillval) Ja, vid ej spörjs
Karmdjup 110mm
Koppelgångjärn Kyp 7020-Z
Spanjolett Fix S3151/S3451
Handtag Roca Björkö, fn
Aluminium 6060F22
Glasning ytterbåge Glaslist
Glasning innerbåge Glaslist, MTK metod 3
Fyllning innerbåge 16mm MDF spegelfräst
Tröskel invändigt EK Massiv