Fönsterblogg.se hamburgershape

Inåtgående fönster 2+1 Trä/alu – Spröjsalternativ

Inåtgående kopplat 2+1 allmogefönster med aluminiumutsida. Vår konstruktion är lite unik då vi delar skarven mellan trä/aluminium längre in i konstruktionen där inget vatten normalt ska komma åt, det gör vårat fönster helt skyddat mot angrepp i trädelen på konstruktionen. Fönstret har fortfarande våra vackra allmogeprofilerade spröjs som är i stort identisk med vårat traditionella allmogefönster i trä men  då med aluminiumutsida. Fönstret får ett lågt energivärde och ett gammalt gediget utseende som passar in i hus där vackra fönster behövs. Leverantör av våra strängpressade aluminiumprofiler är  Hydro i Vetlanda.

Spröjsförslag 1

Spröjsförslag 2

Spröjsförslag 3

Spröjsförslag 3b

Spröjsförslag 4

Spröjsförslag 6