Fönsterblogg.se hamburgershape

RM Quality

RM-Quality

RM´s kvalitetssystem "RM-2000"

För att upprätthålla och utveckla vårt varumärke, RM Quality är det avgörande att all personal väl känner till och följer våra skrivna rutiner i kvalitetssytemet RM-2000. Kvalitetsystemet är egenutvecklat och grundar sig på ISO.

Genom att regelbundet uppdatera kvalitetssystemet utvecklas och förbättras vår kvalitet.  I RM s kvalitetssystemet finns  över 100st pärmar med mer än totalt 2000 fikar hur alla moment i fabriken ska utföras med toleranser och där kvalitén är dokumenterad, allt för att vi ska hålla maximal kvalité på alla ingående detaljer.  

Syfte

Att upprätthålla och utveckla RM Snickeriers kvalitet såväl externt som internt. Ett ökat ansvar och delaktighet för individen. Minimera reklamationer och förbättra leveransprecisionen. Mer kostnadseffektiv produktion.