Fönsterblogg.se hamburgershape

Stenhus

Hus i Skåne med lite sydeuropeisk stil på huset med bågformade spröjs i överkant av bågarna. Fönstren är utåtgående och spröjsen är äkta kittad.
Utåtgående fönsterdörrar & fönster med kittad krysspröjs i överkant.

Inåtgående pardörr på fransk balkong med vackert balkongräcke. Spröjsat med båge i överkant och små rutor i övriga dörren.

Utåtgående 2-luftsfönster med spröjs. 

Huset från framsidan med spröjsade fönster , entre med enkeldörr och sidoljus.

En skånelänga med traditionella utåtgående 2-luftsfönster med liggande spröjs. Fönster och ytterdörr målat utvändgt i blå kulör.

Helglaspartier med glas ner till golvet för mycket ljus in i huset. Pardörrar med sidoljus. En takkupa  med halvrunt öppningsbart inåtgående fönster.