Fönsterblogg.se hamburgershape

Bågsammansättning

Bågklämma

Bågarna monteras samman i en pneumatisk bågklämma som är motoriserad på höjd- och breddmått. Delarna kontrolleras noga innan hopmontering sker. Med högt tryck pressas delarna samman så att fogen blir tät och fin. Här monteras bågarna efter kundorder veckovis för att sedan glasas & kittas innan leverans.

 

< Målning

Översikt

Spröjsning, glasning, kittning >