Fönsterblogg.se hamburgershape

Putsning & kontroll inför målning

Putsningen 

Som sista monent i träberedningen innan målning putsas alla fönsterämnen för att ytan ska bli perfekt innan vidare behandling. Detta görs i vår bredbandsputsmaskin som kan matas i full bredd samtidigt.
Ytterligare en kontroll av ämnena sker vid slutputsningen, nu återstår behandling, glasning och montering.

Kontroll

Efter putsning i vår bredbandsputs kontrolleras ytorna innan dom går vidare för behandling i måleriet.

 

< Specialfönster

Översikt

Målning >