Fönsterblogg.se hamburgershape

Beträffande kulturglas , maskindraget / gammalt glas

I renoverings- och ombyggnadssammanhang samt även nyproduktion i gammal stil önskar man allt oftare maskindraget glas. Kallas idag allmänt för kulturglas  
Fönsterglas i byggnader från sekelskiftet till mitten av 1970-talet har mycket varierande utseende. Tillverkningsprocessen har under varje decennium  sedan sekelskiftet förbättrats. Nytillverkat maskinglas är idag mycket lika floatglas när det gäller de optiska egenskaperna.
 
Därför görs stora ansträngningar att finna partier som har en del av defekterna signifikativa för maskindraget glas. Problemet är att kvalitén skiljer sig från leverans till leverans,mellan lådorna och även mellan varje glasskiva.
 
Unika  egenskapen med draget glas är en viss vågighet , dragränder samt lite blåsor som ger optiska förvrängningar när man betraktar glaset. Man ser effekten märkbart när man går utefter glaset och ser stolpar, träd, byggnader mm vrida sig. För att idag någorlunda  kunna efterlikna gammalt glas måste man finna partier med sämre kvalité.
 
Vår erfarenhet är att den optiska kvalitén kan variera från dagens plana floatglas till vågighet som kan ge märkbara störningar när man  betraktar glasen. Ofta är det först när fönster är monterade som man slutgiltigt kan bedöma utseendet.
 
Vi levererar gärna maskindraget glas men kan inte garantera den optiska kvalitén. Det visar sig också att den personliga smaken också är skiljer sig. En beställare önskar glaset  så plant som möjligt medan nästa beställare önskar och accepterar väsentligt mer vågighet och defekter.
 
Gäller det en mycket känslig byggnad  där en speciell kvalité krävs, rekommenderar vi att beställaren, inspekterar och godkänner glasen före tillverkning för att undvika senare reklamationer. Önskas en garanterad kvalité och jämn vågighet rekommenderar vi att istället välja restoverglas som har en kontrollerad tillverkning.