Fönsterblogg.se hamburgershape

Kinesisk träolja

Produktegenskaper

Kinesisk Träolja eller Tungoil, som är det huvudsakliga bindemedlet i JUPEX, är den enda naturprodukt som kan jämföras med fabrikstillverkade bindemedel vad beträffar vatten- och alkaliebeständighet.

Den Kinesiska Träoljan som ingår i JUPEX 45 är dock helt oöverträffad när det gäller penetration på djupet i träytan. Detta p.g.a att oljan genom en kemisk reaktion givits torkegenskaper och låg ytspänning som ingen annan oljeprodukt kan uppvisa. Detta gör att ytbehandlingen kan göras på stabil yta, vilket ökar livslängden på målningen och därmed förlänger underhållsintervallerna. JUPEX 45 minskar volymförändringarna i träet, såsom svällning och krympning. JUPEX 45 förstärker träets egenskaper och fungerar utmärkt som grundering före ytbehandling med linolje-, alkyd- eller akrylat färger.

De polymeriserande naturprodukterna torkar genom att syre upptages ur luften samtidigt som lösningsmedlet avdunstar. För detta behöver JUPEX 45 ca. 2-3 timmar beroende på temperaturen i luften. En träolja som bygger på kokt linolja fodrar ca. 1 dygn för motsvarande genomtorkning. Linolja har heller icke samma motståndskraft mot vatten och alkali som Kinesisk Träolja, även om man tillsätter någon typ av alkyd.

Lösningsmedlet i JUPEX 45 är ett miljöanpassat aromatfritt lösningsmedel, vilket gör att den även kan användas vid inomhusmålning utan hälsorisk.

« Tillbaka