Fönsterblogg.se hamburgershape

Borrning för karmskruv

Som standard borrar vi inte för karmskruv utan det måste beställas på varje order, finns vissa tillfällen som man vill borra på plats för att få dom exakt där det finns material. När vi borrar så placerar vi karmskruvarna enligt nedanstående ritningar på våra olika produkter. Mera utförliga uppgifter finns under vår nerladdningssida  där det framgår tydligt antal / karmsida beroende på karmens längd.

WUF
Snitt ovan på utåtgående träkarm med placering av karmskruv

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIF
Snitt ovan på inåtgående träkarm med placering av karmskruv

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WKFG
Snitt ovan på fast träkarm med placering av karmskruv

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AWUF
Snitt ovan på utåtgående trä/aluminium karm med placering av karmskruv

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AWIF
Snitt ovan på inåtgående trä/aluminium karm med placering av karmskruv

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AWKFG
Snitt ovan på fast trä/aluminium karm med placering av karmskruv

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ytterdörr
Snitt ovan på ytterdörr karm med placering av karmskruv

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------