Fönsterblogg.se hamburgershape

Beslagning, koppling bågar

Koppling av bågar

Det sista som sker innan bågkopplet är klart är sammankopplingen mellan innerbåge och ytterbåge. Här monteras även vissa beslag, bla. koppelgångjärn och koppelhake.

Montering av gångjärn och tätningslist

Kvalitétskontroll efter målning sker innan montering av gångjärn och tätningslisten på karmen innan karmen sedan ska monteras ihop.

Montering av karm

Vid stora partier monteras karmen ihop liggande detta för att kunna passa ihop delarna exakt i alla hörnförband. Alla våra karmar har förutom tapp/slir ett skruvförband från 2 sidor för ett starkt hörnförband.

 

< Spröjsning, glasning, kittning

Översikt

Slutkontroll, ihängning & färdigställning >