Fönsterblogg.se hamburgershape

Slutkontroll, ihängning & färdigställning

Slutmontering /emballering

Fönstren ställs upp på pall, kontrolleras och prickas av mot kundorder. Alla leveranser emballeras noga för att undvika fraktskador vid transporten till kunden. Alla leveranser från RM Snickerier packas och plastas in på nya EUR pall för att produkterna ska komma fram hela och utan fraktskador till kunden efter transport . 

Emballeringsrobot

För att leveranserna ska kunna komma fram utan skador har vi en robot som plastar in pallarna. Roboten åker runt pallen och plastar in efter det mönster vi programmerat den att följa. 

Lagring

I vårt dammfria färdiglager lagrar vi de färdiga leveranserna tills transport till kund ska ske. Alla våra utrymmen i fabrik o lager är fuktkontrollerade för att fönster och dörrar ska hålla den fuktighet som krävs vid lagring.

 

< Beslagning, koppling bågar

Översikt