Fönsterblogg.se hamburgershape

Beslagsurfräsning

CNC-Maskin

I våra 2st CNC-styrda (Computer Numeric Control) beslagsmaskiner fräser vi ur för alla beslag och anslutningar. Här bearbetas alla moment i fönsterämnet när det ligger fast i jiggen. Tolleransen är mindre än 1/10 mm. Detta medför en perfekt passform till beslagen och anslutningar.

Skiftning av ämne

Maskinen är anpassad för att köra två bitar i varje körning, en rät samt en spegelvänd, vilket gör att operatören skiftar ämne växelvis. Maskinen bearbetar då hela tiden, detta för att uppnå högsta effektivitet.

Programmering av maskinen

Operatören registrerar in de låsalternativ som kunden har beställt, programmet ser då till att göra de fräsningar som behövs. Här kundanpassas varje bit och sortering sker till vilken behandling kunden önskat.

Verktyg

Alla verktyg mäts in noggrant i chucken som sedan placeras i verktygsväxlaren. Maskinen har en 18-spindlig borrlåda samt en verktygsväxlare som innehåller 10 st verktyg.

 

< Spackling & kontroll

Översikt

Specialfönster >