hamburgershape

Spackling & kontroll

Kontroll

Alla fönsterdetaljer kontrolleras efter hyvlingen för att sprickor/dåligheter sorteras bort och viss efterlagning sker även vid detta moment.
Här bestäms också vilka bitar som ska sitta i nedre del på fönstret, för att den mest utsatta delen på fönstret ska få  det bästa utvalda virket. Årsringsbredder, kärnsida samt kvistar kontrolleras och ska sorteras efter RM Quality kontrollrutiner. Kvaliteten på slutprodukten långsiktigt bestäms av att kvalitén på virket är valt och sorterat rätt på bästa sätt..

Spackling

Bitar med mindre defekter lagas här för att det monterade fönstret ska ha större möjlighet att hålla sig lika snyggt i många år.

 

< Hyvling & tappning

Översikt

Beslagsurfräsning >