Fönsterblogg.se hamburgershape

Vikesmagasin

I vårat fuktkontrollerade magasin lagrar vi vårat virke innan tillverkning, virkesmagasinet är utrustat med fuktavkänningssystem för att virket skall hålla exakt rätt fuktkvot för tillverkning av fönster. Fuktkvoten i virket är en viktig del i RM Quality:s kontrollrutiner, det är den första viktiga delen i hela fönsterproduktionsprocessen (klicka här för mer info om virkeskvaliten).

Luftens fuktighet i magasinet är inställd på  55% relativ fuktighet för att hålla den rätta fuktkvoten i virket som ska ligga på 11-13% för fönstertllverkning.
Virket  vi använder sågas ur stocken på sågverket och efter det torkas det ner till 11-13%  efter uppsatta rutiner från oss. Riktningen av årsringar samt övriga kvalitetsrutiner ligger helt under vår kontroll. Vissa detaljer i våra produkter använder vi även fingerskarvade ämnen.

 

Översikt

Träberedning >