Fönsterblogg.se hamburgershape

Träberedning

Paul optimeringskap 

I vår datastyrda optimeringskapline kapas fönsterämnena fram efter högsta noggrannhet. Genom dataoptimering tas bästa kvalitet ut och minimerar kapspillet optimalt. Alla detaljer som kapas in samlas ihop i batcher för att kapas i samma optimering och minska spillet för bästa utbytet ur virket. 

Datorn räknar ut vilka längder som passar till varje planka. Här kontrolleras fuktkvoten och årsringsbredd på varje paket så att den ligger inom vår tollerans.

Skivsåg 

Skivmaterialet som vi använder kapas fram i en vertikalskivsåg. Här kapas allt skivmaterial fram till hela produktionen, tex dörrfyllningar, fönstersmygar (salning) och fönsterbänkar, som sedan går till vidare bearbetning.

 

< Virkesmagasin

Översikt

Hyvling & tappning >